Datautbyte med Växa

Datautbyte med Växa

Nationella avelsvärderingen​

Vi har fortsättningsvis ett bra samarbete med Växa. Vi levererar in all data som krävs för den nationella avelsvärderingen både på mjölk- och köttdjurssidan. I retur kommer avelsvärden på dina djur enligt samma kriterier som för alla djur i Sverige. Dessutom kommer vi att fortsätta samarbetet när det gäller avelsplanering, fodervärdering och kunskapsförsörjning av rådgivare.​

Även den officiella härstamningen läses in från Växa och visas i TopCow. Vi uppdaterar dessa uppgifter en gång i veckan gentemot Växas officiella härstamningsdatabas. Detta inkluderar även namn och tre generationers härstamning. Namn följer med djuren från gårdssystemen ifall man angett namn, annars får kvigkalvarna moderns namn precis som tidigare. Vill man däremot göra en namnändring gör man det via TopCow Webb, blankett 815 – namnändring.

Svenska djurdatabasen​

Alla djur som är med i vår Kokontroll, Härstamningskontroll och KAP ligger precis som innan i den svenska djurdatabasen. Insemineringar och dräktighetsundersökningar som husdjursföreningarnas personal utför rapporteras precis som innan av vår personal, via TopCow. Insemineringar utförda av egenseminörer rapporteras från ditt gårdssystem via Uploader till TopCow och vidare till Härstamningskontrollen. Om du saknar gårdssystem kan insemineringar och betäckningar rapporteras direkt på www.topcow.se, alternativt via blankett mot debitering.​

Mätning och D-vägningar kan registreras i TopCow web och skickas därifrån till Växa. Vi tillhandahåller även fortsättningsvis vägningar av A-vikter, kontakta våra KAP-ansvariga för frågor och mer information.​

Smittsäkrad Besättning kommer att ligga kvar på Växas “Mina sidor”.