Nya Kokontrollen

Nya Kokontrollen

Vi har utvecklat en ny Kokontroll för registrering av provmjölkningen. Här används en surfplatta och en handskanner. Via din inloggning i TopCow Kokontroll-appen laddar du hem din provmjölkning, skannar kopparna och skickar sedan dina registreringar. Registreringen i TopCow Kokontroll-app kan ske både under själva provtagningen och efter att provtagningen är utförd. Man kan även fortsättningsvis rapportera sin provmjölkning via blankett mot debitering.​

I den nya provmjölkningen har juverhälsoklassen ersatts med ACA, ett värde som flaggar hur många gånger djuret överstigit ett fast gränsvärde för celler. Värdet visas på djurnivå både på provmjölkningsrapporten och på hemsidan och finns mer utförligt förklarat i manualen för provmjölkningsrapporten.​

I Kokontrollen uppdateras all djurdata och reproduktionsresultat från TopCow för att hålla djurdatabasen till provmjölkningen kontinuerligt uppdaterad.​

Även PAG och PCR finns tillgängligt för den som önskar, kontakta supporten ifall du har några frågor kring PAG-funktionen.