Om TopCow

Om TopCow

TopCow är en it-plattform som Skånesemin Ekonomisk förening och Rådgivarna i Sjuhärad har investerat i för att främja lantbruket och dess utveckling. Sedan 1 maj 2021 är även Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge delägare i TopCow. Systemet inkluderar kontinuerligt informationsutbyte med Växa för uppgifter till Härstamningskontroll, Kokontroll, KAP samt automatiserad rapportering till Jordbruksverket.​

Via inloggning till det internetbaserade rapporteringsverktyget TopCow Web kommer kunden åt all information kring sin besättning såsom rapporter, djurlistor, provmjölkningsresultat m.m. I TopCow Web finns registreringsmöjligheter av reproduktionshändelser och förflyttningar. Via TopCow finns även möjlighet för integration till gårdssystemet för direktrapportering till CDB.