Övrig rapportering via TopCow Web

Övrig rapportering via TopCow Web

Om du inte har ett gårdssystem är det möjligt att rapportera kalvningar och förflyttningar till Jordbruksverket via TopCow Web. Här är det även möjligt att registrera bland annat namnändringar, betäckningar, reproduktionshändelser till Härstamningskontrollen, D-vikter till KAP, m.m.​

Insemineringar utförda av egenseminörer rapporteras från ditt gårdssystem via Uploader till TopCow och vidare till Härstamningskontrollen. Om du saknar gårdssystem så kan insemineringar och betäckningar rapporteras direkt på www.topcow.se, alternativt via blankett mot debitering.​
Insemineringar och dräktighetsundersökningar som Husdjursföreningarnas personal utför, rapporteras precis som innan av vår personal.​

Notera att rapporteringen av Tillfälligt ute/inne ska ske på topcow.se, alternativt direkt på Jordbruksverkets hemsida. För frågor kring lagkraven av rapportering av Tillfälligt inne/ Tillfälligt ute, hänvisar vi till Jordbruksverket.

Födelsevikten och övriga vikter​

Födelsevikten kan registreras på TopCow webb eller i UNIFORM-Agri. Vid registrering på TopCow webb lägger du först in kalvningen och därefter kan kalvens vikt registreras under 815 vägning/mätning.​

Vägningar kan hämtas in från UNIFORM-Agri eller anges via TopCow webb, blankett 815. Värt att notera är att det då inte är ”officiella vikter”, utan så kallade D-vikter.​

När vi lägger in A-vikt så görs detta i KOOL, men vill du väga din 200- eller 365-dagars vikt själv, så kan du registrera det på TopCow webb. Vikterna blir korrigerade på samma sätt med undantaget att det står ett D framför vikten och då är den inte godkänd att använda vid stambokföring.​

Du kan också välja att väga en av vikterna själv och ändå stambokföra om den assistent (A) vägda vikten uppfyller viktkraven för rasen.