Rapportering till CDB

Rapportering till CDB

Det finns fyra olika alternativ du kan välja för att rapportera till Jordbruksverket med TopCow.​

Om du har ett gårdssystem

så ska du lägga in alla djurhändelser där. Rapportering av djurhändelser skickas automatiskt till CDB från ditt gårdssystem för dem som valt detta. Det är då av yttersta vikt att uppgifterna i ditt system registreras med noggrannhet. På TopCow Web har du även tillgång till fellistor där skillnader mellan gårdssystemet och CDB loggas.​

Om du inte har ett gårdssystem

kan du rapportera till CDB via TopCow Web. Du har här även tillgång till en jämförelse mellan djurinnehav i TopCow och CDB för att kunna rätta till fel.​

För dig som vill rapportera direkt på Jordbruksverkets hemsida

så är det också möjligt. Reproduktionshändelser registreras då direkt på TopCow Web, alternativt via blankett.​

För dig som tidigare har rapporterat på papper

kan man även fortsättningsvis rapportera via blanketter mot debitering.​

Validering av information i TopCow och CDB​

Om du rapporterar till Jordbruksverket via TopCow från ditt gårdssystem har du tillgång till rapporten ”Validering”, där all registrerad data jämförs mellan TopCow och CDB. Med hjälp av denna rapport kan du se om det finns felaktig information eller om djurinnehavet inte stämmer överens mellan gårdssystemet och CDB. Här hittar du även om någon specifik händelse inte har lyckats skickas vidare till Jordbruksverket p.g.a felaktiga eller inkompletta registreringar.​

Fel som finns i TopCow och som kommer från gårdssystemet ska rättas i källan. Fel som finns i CDB korrigeras i CDB. Ett exempel kan vara att kön på ett djur inte stämmer överens mellan TopCow och CDB. TopCow Support är behjälplig med rättningar i gårdssystemet, TopCow och i CDB.