Tillgänglig information i TopCow

Tillgänglig information i TopCow

I TopCow finns tre paket tillgängliga; TopCow LIGHT, TopCow BAS och TopCow STAR. I de olika paketen ingår olika typer av tjänster.

Via din inloggning på www.topcow.se hittar du all information i form av digitala djurkort, rapporter och statistik. Här kan du till exempel hitta provmjölkningsresultat, klövhälsorapporter, signaler djurvälfärd, fertilitetsrapporter, kotavlor, slaktrapporter m.m. Du har även tillgång till djurlistor och intressant statistik angående produktionen på din gård. Tillgängliga rapporter varierar beroende på vilket TopCow-paket du är med i.​

För dig som har gårdssystem uppdateras rapporterna i TopCow med dagsfärska data. Allt som registreras i gårdssystemet laddas upp en gång per dygn till TopCow, via verktyget Uploader.​

Om du rapporterar till Jordbruksverket via TopCow från ditt gårdssystem, så har du även tillgång till daglig validering av denna data. Alla utgångar, inköp, och kalvningar jämförs mellan de olika källorna. Denna information finner du under rapporten ”Validering”.

Direktlänk från ditt gårdssystem till Växa och CDB kan aktiveras för de som är med i TopCow-paket BAS och STAR.​
Härstamningsbevis för egna mjölkrasdjur finns att beställa på TopCow Web under Rapporter > Härstamning > 815 Härstamningsbevis.
Tittbilder kan hämtas hem under Rapporter > Härstamning > Tittbild.
Härstamningsbevis och Stamboksbevis för köttrasdjur kan beställas via er kontaktperson för KAP.