Instruktionsvideos

Instruktionsvideos

Klicka på respektive rad för att få upp respektive video!

Översikt TopCow Web:

TopCow Web

Instruktionsvideos för provmjölkning med robot:

Ladda ner djur och starta provmjölkning

Skanna rack – del 1

Skanna rack – del 2

Bekräfta och skicka

Instruktionsvideos för manuell provmjölkning:

Ladda ner djur

Starta provmjölkning

Skanna individuellt

Bekräfta och skicka