TopCow manualer

TopCow manualer

Klicka på respektive rad för att få upp respektive manual!

Manual TopCow Light

Manual TopCow Bas och Star

TopCow officiell manual för Uploadern

TopCow officiell manual för Dairyplan

Exportera provmjölkningsfil Dairyplan

TopCow officiell manual för T4C

Exportera provmjölkningsfil T4C

TopCow officiell manual för Delpro

Exportera provmjölkningsfil Delpro

TopCow officiell manual Uniform-Agri Mjölk

TopCow officiell manual Uniform-Agri Kött

Manual TopCow RFUn – Robotfiluppladdaren

Manual Provmjölkningsrapport

Tolkning av PAG analysvärde

TopCow Bilaga – Registrera hondjur som utslagko genom reproduktionsfliken

ACA – Antal Cell Alarm

Registrera Utslagko genom reproduktionsfliken

Manual för TopCow Kokontroll-app, Robot

Manual för TopCow Kokontroll-app, Övriga system